Gör barnkonventionen till svensk lag

1 Maj

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om barns mänskliga rättigheter som myndigheterna är skyldiga att ta på allvar. Sverige följer barnkonventionen men idag gäller den inte som lag. Istället har man valt att anpassa våra lagar till konventionens bestämmelser. UNICEF Sverige anser inte att den metoden är tillräcklig för att kunna garantera barns rättigheter och att det finns brister i lagstiftning och praxis. Vid en konflikt mellan en lag och konventionen är det lagen som gäller. UNICEF Sverige anser att barnkonventionen borde väga tyngst.

UNICEF Sverige arbetar för en anpassning av svenska lagar i kombination med att konventionen görs till lag. I Norge gjordes barnkonventionen till lag 2003 samtidigt som anpassningen av norska lagar till konventionen fortsatt parallellt. En senare utredning visade att barnkonventionen generellt sett stärkt barns rättsliga ställning, gett konventionen högre juridisk status och att den tas på större allvar och kan användas som rättskälla.

”Om barnkonventionen blir svensk lag, skulle det innebära att det enskilda barnets rättssäkerhet stärks och att barnets bästa kommer i främsta rummet på ett tydligare sätt än idag”

Exempel där konventionen skulle stärka barns rättigheter är bestämmelsen om alla barns rätt till utbildning. Om barnkonventionen vore lag skulle skolor, kommuner, riksdag och regering vara tvugna att se till att även gömda flyktingbarn och papperslösa barn får gå i skola. Idag är barnen helt beroende av enskilda rektorers välvilja. Detsamma gäller rätten till hälso- och sjukvård. Papperslösa barn som vistas i Sverige har idag endast rätt till akut sjukvård som inte är subventionerad.

Läs mer om unicefs påverkansarbete i Sverige och arbetet för att göra barnkonventionen till svensk lag.

Foto: UNICEF/Roger LeMoyne

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: