Arkiv | april, 2013

För varenda unge

23 Apr

I år fokuserar Unicefs  sin kampanj ”För varenda unge” på vaccinationer. För fortfarande saknar en femtedel av alla barn i världen skydd mot dödliga sjukdomar som kan förebyggas med vaccin.

Tack vare massiva vaccinationskampanjer under 25 år är den dödliga sjukdomen polio nästan utrotad.
Ett steg i den pågående kampanjen är att utrota polio helt. Och du kan hjälpa till!
På IKEA, H&M, Apotek Hjärtat och Gina Tricot kan du t.ex. köpa Unicef-nålen. Den kostar 49 kronor. 49 kronor räcker för att vaccinera 14 barn mot polio.

UNICEF_pressbild_pin_2013-575x229Unicef förser 36% av alla barn med vaccin. Under 2012 levererades nästan 1,9 miljarder doser vaccin  och över 500 miljoner sprutor till vaccinationsinsatser i över 100 länder. Unicef ansvarar för information och logistik. De utbildar och står för all utrustning som behövs för att vaccinet på ett säkert sätt ska nå fram hela vägen till barnen.

Tack vare massvaccinationer världen över har flera sjukdomar utrotats och minskat.
-Smittkoppor utrotades 1980.
-Mellan år 2000 och 2011 minskade antalet dödsfall i mässlingen med 71%
-Neonatal stelkramp utrotades i 29 länder mellan år 2000 och 2013.

Och vi har redan kommit en bra bit i kampen mot polio!

År 1988. 350 000 nya fall i världen. Polio finns aktivt i 225 länder och 350 000 barn smittas årligen. 71 länder blir poliofria men trots det förlamas nästa 1 000 barn varje dag. WHO och UNICEF startar stora vaccinationskampanjer och World Health Assembly (WHA) antar en resolution om att polio ska vara utrotat senast år 2000.
År 1991. 106 länder är nu helt fria från polio men den förlamande och dödliga sjukdomen är fortfarande aktiv i 90 länder.
År 1998. Stora vaccinationskampanjer genomförs i Sudan. Polio finns i 40 länder. 156 länder är poliofria.
År 1999. FN:s generalsekreterare Kofi Annan lyckas förhandla fram en vapenvila i Kongokonflikten för att vaccinera landets barn.
År 2002. Hela Europa bedöms poliofritt.
År 2003. På grund av felaktiga rykten om att poliovaccin gör unga flickor sterila stoppades vaccinationskampanjen norra Nigeria. Resultatet blev en epidemi som spred sig till 20 tidigare poliobefriade länder i Afrika, Asien och Mellanöstern. Polio finns i 10 länder. 186 länder är poliofria.
År 2004. Totalt rapporteras 1 263 fall av polio, främst i Nigeria, Niger, Kongo, Afghanistan, Indien och Pakistan. 80 miljoner barn vaccineras i 23 afrikanska länder – den största vaccinationsinsatsen på kontinenten någonsin.
År 2009. Totalt rapporteras 440 nya fall av polio, i fyra länder: Afghanistan, Indien, Nigeria och Pakistan.
År 2011. 620 nya fall i världen. Indien deklareras helt poliofritt.
År 2012. 291 nya fall i världen. Polio finns i tre länder: Afghanistan, Nigeria och Pakistan. World Health Assembly (WHA) antar återigen en resolution om att polio ska utrotas. Redan samma år syns resultat av satsningen med färre nya poliofall i färre områden än någonsin tidigare.

Vill du vara med och utrota polio? Köp ditt vaccin här och var med i kampen för varenda unge du med!
Foto: © UNICEF/Alaa Malhas

Foto: © UNICEF/Alaa Malhas

Annonser